۱۰۶ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۳۶۰,۰۰۰ ٪30 از ۲۵۲,۰۰۰ تومان
۳۱ شهریور الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۶۹۰,۰۰۰ ٪20 از ۵۵۲,۰۰۰ تومان
۳۱ شهریور الی ۳۰ مهر
اجاره ویلا در یزد
یزد
+۲۰ رزرو موفق
۴.۶
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۳۹,۰۰۰ ٪10 از ۳۹۵,۱۰۰ تومان
۱ الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۱۱۰,۰۰۰ ٪10 از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۲۵,۰۰۰ ٪10 از ۲۰۲,۵۰۰ تومان
۳۱ شهریور الی ۱۱ مهر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۹۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷ شهریور الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۷۵,۰۰۰ ٪10 از ۱۵۷,۵۰۰ تومان
۳۱ شهریور الی ۱۱ مهر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۲۰,۰۰۰ ٪10 از ۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۰ مهر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶ شهریور الی ۲۶ مهر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر